close
تبلیغات در اینترنت
خرید اینترنتی و تلفنی کتاب مهندسی برق
loading...

فدک بوک

کتاب مهندسی برق خرید کتاب مهندسی برق در دسته بندی های مختلف کتاب مهندسی برق شامل کتاب مهندسی برق الکترونیک، کتاب مهندسی برق مخابرات، کتاب مهندسی برق قدرت، کتاب مهندسی برق کنترل، کتاب مهندسی برق روباتیک، کتاب مهندسی برق پزشکی، کتاب مهندسی برق مکاترونیک عرضه توسط ناشران معتبر دانشگاهی مانند انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، انتشارات فدک ایساتیس، انتشارات سیمای دانش، انتشارات…

خرید اینترنتی و تلفنی کتاب مهندسی برق

علیرضا بازدید : 4 پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 نظرات ()

کتاب مهندسی برق

خرید کتاب مهندسی برق در دسته بندی های مختلف کتاب مهندسی برق شامل کتاب مهندسی برق الکترونیک، کتاب مهندسی برق مخابرات، کتاب مهندسی برق قدرت، کتاب مهندسی برق کنترل، کتاب مهندسی برق روباتیک، کتاب مهندسی برق پزشکی، کتاب مهندسی برق مکاترونیک عرضه توسط ناشران معتبر دانشگاهی مانند انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، انتشارات فدک ایساتیس، انتشارات سیمای دانش، انتشارات نص با امکان خرید کتاب از فروشگاه اینترنتی کتاب فدک بوک که پس از خرید اینترنتی کتاب و در صورت ناموجود بودن در سایت، خرید تلفنی کتاب از بانک کتاب فدک بوک انجام میگیرد و پس از ثبت سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن به تمامی کشور ارسال می گردد.

 

تجزیه و تحلیل مسائل ماشین‌های الکتریکی (1) تحلیل/بهره ‌برداری/ کنترل (دکتر پ.س.سن)

 

 

 

ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر راه‍ن‍م‍ا و ح‍ل‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ویرایش چهارم ک‍ت‍اب " ‌‎" Principles of electric machines and power electronics ‬ن‍وش‍ت‍ه‌ پ‍ارش‌ چ‍ان‍دارس‍ن‌ ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ از ای‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ " ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.‬


شامل:

 1. شرح کامل فصل‌های ماشین‌های الکتریکی (1) به صورت مفصل.
 2. حل مثال‌های متعدد در داخل فصل‌ها
 3. حل کامل مسائل فصل‌های مربوط به ماشین‌های الکتریکی (1)

کتاب دکتر پ.س.سنتجزیه و تحلیل مسائل مبانی الکترونیک 2 (حل کامل مسائل) میرعشقی

 
 • ک‍ت‍اب‌ حاضر ح‍ل‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌" ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رع‍ش‍ق‍ی‌ اس‍ت‌.

............................................................................................................................

مقدمه
 به پیشنهاد دوستان عزیز در انتشارات فدک برآن شدیم که تحلیل مسائل کتاب مبانی الکترونیک دکتر میرعشقی را که همانند جلد اول این کتاب دارای مسائل نمونه و خوبی می باشد تهیه نمائیم .
 اعتقاد داریم که دانشجویان برای III و II ، I با توجه به سابقة سالها تدریس در دروس الکترونیک فراگیری مطالب مربوط به این دروس میباید همت و تلاش زیادی را در حل تمرینهای مربوطه صرف نمایند . در این تلاش در دست داشتن کتابی که تعدادی مسئله نمونه در آن تحلیل شده باشد به عنوان راهنما می تواند بسیار مفید باشد .
 کتاب حاضر تلاشی بوده در راستای تهیه چنین راهنمایی که البته باصرف وقت بسیار و نیز حوصلة می باشد و III و II فراوان تهیه آن مسیر گشت . مسائل این کتاب در زمینة مطالب الکترونیک فاقد پاسخ بودند لذا تصمیم بر آن گرفتیم که کلیة مسائل کتاب توسط هر دوی ما تحلیل شده و نتایج با هم مقایسه و بررسی شوند تا تحلیل انجام یافته عاری از هر گونه اشکال و اشتیاهی باشد .
 همانگونه که گفته شد تلاش فراوانی در این راه به کار برده شد و به یاری خدا اکنون ثمرة این تلاش تقدیم دانشجویان عزیز می گردد . امیدواریم که توانسته باشیم خدمتی هرچند ناچیز در راستای یادگیری و آموزش این دروس انجام داده باشیم .
 تذکر نکات زیر را در رابطه با استفاده از این کتاب ضروری می دانیم و امیدواریم که عزیزان دانشجو با توجه به این موارد از مجموعة تدوین شده استفاده نمایند .
 ١ – قبل از شروع تحلیل مسائل به نکات مربوط به مطالب درسی و نیز نکا ت اشاره شده که در این مجموعه در رابطه با تحلیل مسائل فصول مختلف ارائه شده توجه نموده و سعی نمایند که در زمینه این مطالب تسلط و اشراف کامل پیدا کنند .
 ٢ – اعتقاد داریم که خود دانشجو ابتدا بدون توجه به تحلیل ارائه شده برای هر مسئله ، خود اقدام به حل مسئله کر ده و جوابهای حاصل را با جوابهای به دست آمده در این مجموعه مقایسه نمایند و در صورت درست نبودن جواب ، از این مجموعه به عنوان راهنما استفاده نمایند که در این صورت کسب تسلط و مهارت دانشجو در تحلیل مسائل مربوطه مسر خواهد شد .
 ٣ – برخی از مسائل این کتاب از نقطه نظر طرح مسائل و مدارات ارائه شده دارای اشکالاتی می باشند که این اشکالات در تحلیل مسائل مربوطه مطرح شده و از ادامه حل مسئله خودداری شده و یا به صورت پارامتری حل مسئله ادامه پیدا کرده است و در بعضی از موارد شکل مسئله اشتباه بوده است که تصحیح لازم انجام شده است .
 ۴ – همانگونه که توضیح داده شد ، در تهیه و تدوین مجموعه حاضر با توجه به نداشتن پاسخ مسائل مطرح شده ، تحلیل های انجام یافته از طرف هر دوی ما ، با هم مقایسه و بررسی شده است و تلاش گردیده تا مجموعه تهیه شده عاری از اشکال باشد ، اما اطمینان کافی داریم علیرغم این تلاش این مجموعه خالی از اشکال و اشتباه نخواهد بود و در صورت تذکر این اشکالات و اشتباهات ما را رهین منت خود خواهید کرد .
 در خاتمه توفیق شما دانشجویان گرامی را در راه کسب علم و دانش از خداوند متعال خواستاریم .
 از اساتید گرانقدری نیز که زحمت مرور کتاب را برخود هموار خواهند نمود و اشکالات ما را متذکر خواهند شد صمیمانه سپاسگزاری می نمائیم . همچنین از دوستان و مسئولین انتشارات فدک نیز که مشوق ما در تهیة این مجموعه بوده و چاپ و انتشار این کتاب حاصل زحمت این عزیزان بوده است تشکر می نمائیم .

 مهندس حمید شبستری خیابانی
 مولف - محقق
 مهندس بهزاد بهنام
 مولف - محقق

...................................................................................................................................

فهرست مطالب

 نکات مربوط به حل مسائل فصول مختلف صفحه ٧

 حل مسائل فصل هشتم صفحه ٣۵

 حل مسائل فصل نهم صفحه ٨۵

 حل مسائل فصل دهم صفحه ١٣٠

 حل مسائل فصل یازدهم صفحه ١٧٨

 حل مسائل فصل دوازدهم صفحه ٢١۶

 حل مسائل فصل سیزدهم صفحه ٢۵٣

 حل مسائل فصل چهاردهم صفحه ٢٩۵

 حل مسائل فصل پانزدهم صفحه ٣١۶ 


ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار 1 (از نویسندگان ویلیام هیت - جک کمرلی - استیون دربین)

 

ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار 1 (از نویسندگان ویلیام هیت - جک کمرلی - استیون دربین)

 

ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار 2 (از نویسندگان ویلیام هیت - جک کمرلی - استیون دربین)

 

ت‍ش‍ری‍ح‌ ک‍ام‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار 2 (از نویسندگان ویلیام هیت - جک کمرلی - استیون دربین)

 • ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ "ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍دار" ن‍وش‍ت‍ه‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ی‍ت‌ و ج‍ک‌ ک‍م‍رل‍ی‌، استیون دربین م‍ی‌ب‍اش‍د.

 

 
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 113
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 13
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 13
 • بازدید ماه : 64
 • بازدید سال : 604
 • بازدید کلی : 604