close
تبلیغات در اینترنت
خرید اینترنتی و تلفنی کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه
loading...

فدک بوک

کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه خرید کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه عرضه توسط ناشران معتبر دانشگاهی مانند انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، انتشارات دانشگاه علم و فرهنگ، انتشارات فدک ایساتیس، انتشارات سیمای دانش، انتشارات نص با امکان خرید کتاب از فروشگاه اینترنتی کتاب فدک بوک که پس از خرید اینترنتی کتاب و در صورت ناموجود بودن در سایت، خرید تلفنی کتاب از بانک کتاب فدک…

خرید اینترنتی و تلفنی کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه

علیرضا بازدید : 8 پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 نظرات ()

کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه

خرید کتاب برنامه ریزی و مدیریت پروژه عرضه توسط ناشران معتبر دانشگاهی مانند انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، انتشارات دانشگاه علم و فرهنگ، انتشارات فدک ایساتیس، انتشارات سیمای دانش، انتشارات نص با امکان خرید کتاب از فروشگاه اینترنتی کتاب فدک بوک که پس از خرید اینترنتی کتاب و در صورت ناموجود بودن در سایت، خرید تلفنی کتاب از بانک کتاب فدک بوک انجام میگیرد و پس از ثبت سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن به تمامی کشور ارسال می گردد.

 

کتاب قواعد زمان بندی پروژه: 19 معیار زیربنایی برای تدوین برنامه های زمان بندی مؤثر

 
 

فهرست مطالب

مقدمه ناشر 4
مقدمه مؤلف 5
قاعده 1: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد 9
قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد 11
قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود 13
قاعده 4: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند 15
قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند 17
قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد 19
قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند 23
قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند 25
قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود 27
قاعده 10: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد 29
قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد 31
قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود 33
قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند 35
قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد 37
قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند 39
قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد 41
قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند 43
قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد 45
قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود 47
پیوست 1: 49
پیوست 2: 51
پیوست 3: 53کتاب مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها

 

مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها (جلد اول)

کتاب از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

 

فهرست مطالب


فصل1 مدیریت پروژه/1

1.1 مفهوم مدیریت پروژه/2
1.1.1 مدیریت چیست؟/2
2.1.1 پروژه چیست؟/3
3.1.1 مدیریت پروژه چیست؟/3
2.1 مدیرتی پروژه از دیدگاه دانش مدیریت پروژه/7
1.2.1 تقسیم‌بندی براساس گروه‌های فرایندی/7
2.2.1 تقسیم‌بندی براساس حوزه‌ دانش/8
3.1 مدیریت پروژه از دیدگاه استاندارد ICB V 3.0/10
1.3.1 شایستگی تخصصی مدیریت پروژه/11
2.3.1 شایستگی رفتاری در مدیریت پروژه/15
3.3.1 شایستگی مفهومی در مدیریت پروژه/18
4.1 پیاده‌سازی پیکره دانش مدیریت پروژه و ICB v3.0 در یک مثال فرضی/20
5.1 مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه‌ها/26
6.1 نتیجه‌گیری/28
7.1 مراجع فصل اول/29


فصل2 مبانی مدیریت سبد پروژه‌ها/31

1.2 مدیریت سبد پروژه‌های شرکت چیست؟/32
1.1.2 پیدایش مفهوم پرتفیلو/32
2.1.2 معرفی تئوری پرتفلیو/33
3.1.2 تعریف سبد پروژه/35
4.1.2 مدیریت سبد پروژه/36
2.2 تاریخچه مدیریت سبد پروژه‌ها/37
1.2.2 از تئوری پرتفولیو تا مدیریت پروژه‌ها/37
2.2.2 تاریخچه کاربرد مدیریت سبد پروژه‌ها در شرکت‌های پیمانکاری/ 38
3.2.2 طبقه‌بندی زمینه‌های تحقیقاتی پژوهشگران مدیریت سبد پروژه‌ها/40
4.2.2 تحلیلی بر پژوهش‌های مدیریت سبد پروژه‌ها/40
3.2 مزایای مدیریت سبد پروژه‌ها/44
4.2 جمع‌بندی/46
5.2 مراجع فصل دوم/47


فصل 3 مدیریت سبد پروژه‌ها از دیدگاه مدیریت شرکت‌ها/49

1.3 ضرورت تشکیل سبد پروژه‌ها/50
1.1.3 گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها/50
2.1.3 ضرورت متنوع‌سازی فعالیت شرکت‌ها در کشورهای در حال توسعه/51
3.1.3 متنوع‌سازی در شرکت/53
2.3 استراتژی شرکت‌ها در تشکیل سبد پروژه‌ها/53
1.2.3 سطوح تصمیم‌گیری در سازمان/54
2.2.3 اندرکنش استراتژی سازمان با انتخاب سبد پروژه/54
3.3.3 انواع استراتژی‌های شرکت‌ها/57
4.3.3 فرصت‌ها، تهدید‌ها، نقاط قوت و ضعف در انتخاب پروژه‌ها/59
4.3 مدیریت ریسک در تشکیل سبد پروژه‌ها/59
1.4.3 مدیریت ریسک/60
2.4.3 شناسایی ریسک/62
3.4.3 ارزیابی ریسک/63
4.4.3 پاسخ‌گویی و کنترل ریسک/67
4.4.3 ریسک در مدیریت سبد پروژه‌ها/69
5.3 دفتر مدیریت پروژه/71
1.5.3 مراحل تعالی سیستم مدیریت سبد پروژه‌ها/71
2.5.3 تعریف دفاتر مدیریت پروژه/72
3.5.3 وظایف دفتر مدیریت پروژه/72
4.5.3 مراحل پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه/72
5.5.3 دفتر راهبردی پروژه/74
6.5.3 نقش‌های دفتر مدیریت پروژه در مدیریت سبد پروژه‌ها/74
6.3 نتیجه‌گیری/75
7.3 مراجع فصل سوم/78


فصل4 مدیریت سبد پروژه‌ها از دیدگاه استاندارهای مدیریت پروژه/81

1.4 استاندارد مدیریت سبد پروژه موسسه بین‌المللی مدیریت پروژه/82
1.1.4 فرایندهای تنظیم‌کننده/84
2.1.4 فرایندهای نظارتی و کنترلی/88
2.4 استاندارد مدیریت سازمان‌های پروژه محور/90
1.2.4 فرایندهای آغازین سبد پروژه‌ها/92
2.2.4 فرایندهای برنامه‌ریزی سبد پروژه/92
3.2.4 فرایندهای اجرایی سبد پروژه/94
4.2.4 فرایندهای کنترلی سبد پروژه/94
5.2.4 فرایندهای خاتمه سبد پروژه/95
3.4 استاندارد ICB V3.0 /95
4.4 نتیجه گیری/97
5.4 مراجع فصل چهارم/99


فصل 5 روش‌های انتخاب سبد پروژه‌ها/101

1.5 مقدمه‌ای بر روش‌های انتخاب پروژه/102
2.5 تاریخچه انتخاب پروژه/102
3.5 دسته‌بندی روش‌های انتخاب پروژه/103
1.3.5 روش‌های ارزیابی و انتخاب تک پروژه/104
2.3.5 روش‌های ارزیابی و انتخاب پروژه با توجه به سبد پروژه‌های موجود/109
4.5 عوامل مؤثر در انتخاب تکنیک انتخاب پروژه/114
5.5 مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تحلیل سبد پروژه‌ها/116
1.5.5 مدل برنامه‌ریزی آرمانی صفر- یک خطی/117
2.5.5 دو مشکل اساسی برنامه‌ریزی آرمانی/118
3.5.5 ماهیت انتخاب پروژه/118
4.5.5 مدل کلی برنامه‌ریزی آرمانی/119
5.5.5 اهداف بهینه‌سازی سبد/119
6.5.5 محدودیت‌های مدل/120
6.5 مثالی کاربردی از پیاده‌سازی مدل برنامه‌ریزی آرمانی/122
7.5 نتیجه‌گیری/129
8.5 مراجع فصل پنجم


فصل 6 مدلی چند معیاره برای انتخاب سبد پروژه‌ها/133

1.6 موضوعات مورد توجه در تدوین چارچوب انتخاب پروژه/134
1.1.6 مشکلات مدلسازی انتخاب سبد پروژه‌ها/134
2.1.6 ویژگی‌های مدل انتخاب سبد پروژه‌ها/135
2.6 معیارهای کلیدی تصمیم‌گیری انتخاب پروژه/139
1.2.6 مجموعه‌ای از معیارهای انتخاب پروژه/139
2.2.6 معیارهای منتخب/141
3.6 مدل چند معیاره فازی انتخاب پروژه/142
1.3.6 معرفی مدل/142
2.3.6 مراحل مدل/142
3.3.6 غربال اولیه/143
4.3.6 تعیین ورودی‌های سیستم ارزیابی/146
5.3.6 ارزیابی پروژه‌های قابل قبول/149
6.3.6 انتخاب پروژه و اقدامات بعدی/154
4.6 پیاده‌سازی مدل/155
1.4.6 مواجه با پروژه‌های جدید/155
2.4.6 تعیین ورودی‌های سیستم/157
3.4.6 نتایج پیاده‌سازی مدل/159
5.6 جمع‌بندی160
6.6 مراجع فصل ششم/162


فهرست الفبایی/165
کتاب مدیریت استراتژیک پروژه اثر گلابچی

 

 

مدیریت استراتژیک پروژه اثر گلابچی

فهرست مطالب:

 

فصل 1- تصمیمات استراتژیک در مدیریت پروژه

فصل 2- شرایط پیرامون پروژه

فصل 3- مطالعات امکان سنجی پروژه

فصل 4- ساختار های سازمان پروژه

فصل 5- تامین منابع مالی پروژه

فصل 6- مدیریت پیمان پروژه

فصل 7- مدیریت ریسک پروژه

فصل 8- روش های تصمیم گیری

 

 

 
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 113
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 7
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 7
 • بازدید ماه : 58
 • بازدید سال : 598
 • بازدید کلی : 598